Hemtjänster - Allt matnyttigt beträffande Hemtjänster


Hemtjänster

Hemtjänster

Allt fler använder olika former av hemtjänster. Dels finns de traditionella kommunala hemtjänsten som syftar till att hjälpa individer som har svårt att klara sig själva i den egna bostaden men även den hemtjänsten eller hemhjälpen som byggts ut kraftigt efter att RUT-avdraget infördes.

Det finns många olika former av hemtjänster som berättigar till RUT-avdrag men vissa typer av hemtjänst ligger i gråzonen och andra hemtjänster får man inte dra av i deklarationen. Det är Skatteverket som avgör och beslutar gällande vilka regler som gäller för varje typ av hemtjänst om den ska vara giltig för RUT-avdrag.Gräns för avdrag av hemtjänster

Hemtjänst

Man får göra avdrag för hemtjänster på maximalt 50 000 kronor som blir skattereduktion. Om man är två i hushållet med inkomster blir det maximala avdraget 100 000 kr. Avdraget för hemtjänster kan aldrig bli större än det belopp som ni skulle betalt i slutlig skatt.

Hemtjänstregler för RUT-avdrag & Hushållsarbete

Generellt kan man säga att alla tjänster i hemmet eller på tomten som någon normalt i hemmet skulle kunna utföra och inte kräver specialistkunskap är hemtjänster som är berättigade RUT-avdrag.